Kỹ thuật

Số 12 - Tháng 12/2020 - Hóa - Dược

01. Tên bài báo: Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết của các cao chiết dược liệu bìm ba răng (merremia tridentata l., convolvulaceae) trên chuột nhắt trắng gây tăng đường huyết bằng alloxan

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Dương Ngọc Thới

--->Toàn văn - Tải về

02. Tên bài báo: Sơ bộ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao chiết dược liệu bìm ba răng (merremia tridentata l., convolvulaceae)

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Dương Ngọc Thới, Võ Văn Lệnh

--->Toàn văn - Tải về

03. Tên bài báo: Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp FENTON cải tiến

Tác giả: Phan Quang Huy Hoàng

--->Toàn văn - Tải về

04. Tên bài báo: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn staphylococcus aureus đề kháng methicillin tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai năm 2018

Tác giả: Đinh Thị Thúy Hà, La Thị Trà My

--->Toàn văn - Tải về

 

05. Tên bài báo: Nghiên cứu hợp chất flavonoid từ cao ethyl acetat chiết từ cây lá đắng (vernonia amygdalina delile) mọc ở Đồng Nai

Tác giả: Đinh Diệu Quyên, Hoàng Thúy Hiền, Đoàn Văn Viên, Ngô Văn Cường

--->Toàn văn - Tải về

 

06. Tên bài báo: Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết ethyl acetat của thân rễ ngải bún (rhizoma boesenbergiae panduratae)

Tác giả: Hoàng Đức Thuận, Nguyễn Thị Như Quỳnh

--->Toàn văn - Tải về

 

07. Tên bài báo: Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất imin chứa nhân 6-fluorobenzo[d]thiazol

Tác giả: Phùng Thị Thu Thủy

--->Toàn văn - Tải về

 

08. Tên bài báo: Khảo sát sơ bộ hàm lượng curcumin trong thân rễ nghệ vàng (Curcuma longa L. Zingiberaceae) ở các vùng trồng trọt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Tác giả: Lê Thị Ngọc Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trần Thị Thu Hiền

--->Toàn văn - Tải về