Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Lạc Hồng (JSLHU) kính gửi quý thầy, cô, quý nhà khoa học mẫu bản cam kết của tác giả đăng trên tạp chí Khoa học Lạc Hồng.

Quý thầy, cô vui lòng tải về file đính kèm - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.

Thông tin tham khảo

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Danh mục các tạp chí quốc tế thuộc hệ thống SCIE và SSCI năm 2019 vừa được cập nhật bởi Clarivate Analytics vào ngày 29/6/2020.
Kể từ ngày 30/6/2020 Trung tâm sẽ thực hiện xét khen thưởng bài báo SCIE và SSCI theo IF được liệt kê trong danh mục này.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem trên file đính kèm.

Danh mục - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Danh mục các tạp chí SCIE và SSCI năm 2019 (bản mới nhất).

Quý thầy, cô vui lòng xem link bên dưới hoặc tải về để biết thêm chi tiết.

Link Website.

Danh mục - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng kính gửi quý thầy, cô!

Danh mục các tạp chí Open access không thu phí.

Quý thầy, cô vui lòng xem link bên dưới hoặc tải về để biết thêm chi tiết.

Link Website.

Danh mục - Tải về.

Trân trọng kính gửi./.

Tạp chí khoa học Lạc Hồng ISSN: 2525-2186

Email: jslhu@lhu.edu.vn

Số điện thoại: 02513.953.373

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  850,966       1/387