Kinh tế

Số 8 - Tháng 12/2019

01 Tên bài báo: Thiết kế bộ quan sát trượt kết hợp với bộ điều khiển mờ điều khiển tốc độ động cơ PMSM

Tác giả: Đào Phương Tùng

Tóm tắt: Ngày nay, động cơ điện đồng bộ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực điều khiển, trong công nghiệp vì nó có những đặc điểm vượt trội như hiệu suất cao, hệ số công suất cao, tốc độ ít phụ thuộc vào điện áp. Tuy nhiên, việc điều khiển động cơ đồng bộ còn tương đối khó khăn, do đặc tính phi tuyến mạnh. Vì thế bộ điều khiển tốc độ động cơ đóng một vai trò rất quan trọng. Hiện nay rất nhiều phương pháp điều khiển đã được nghiên cứu như: Phương pháp điều chỉnh thích nghi, điều khiển trượt, mạng neuron nhân tạo, hệ mờ (fuzzy) … Hiện tại các hệ thống đa phần sử dụng cảm biến, encoder quang để đo tốc độ và hồi tiếp về bộ điều khiển, điều này góp phần làm cho giá thành của hệ thống tăng cao. Bài báo này đề xuất một phương pháp mới không sử dụng cảm biến tốc độ mà sử dụng một bộ ước lượng tốc độ của động cơ dựa trên bộ quan sát chế độ trượt (SMO), Bộ xử lý mờ kết hợp với bộ điều khiển PI phân tích tín hiệu SMO để đưa ra tín hiệu điều khiển thích hợp giúp ổn định tốc độ động cơ. Kết quả điều khiển sẽ được kiểm chứng bằng phương pháp mô phỏng. Đề tài thực hiện thành công sẽ mở ra một hướng điều khiển chính xác tốc độ động cơ nhưng không sử dụng cảm biến, giúp làm giảm giá thành sản phẩm, giảm kích thước, giảm nhiễu xâm nhập vào hệ thống giúp cho hệ thống đạt được tối ưu hơn.

--->Toàn văn - Tải về