Kinh tếSố 5 - Tháng 3/2016

01. Tên bài báo: Các nhân tố tác động đến động lực học tập của sinh viên – Ví dụ thực tiễn tại Trường Đại Học Lạc Hồng
Tác giả: Đỗ Hữu Tài, Lâm Thành Hiển, Nguyễn Thanh Lâm
Toàn văn - Tải về
02. Tên bài báo: Cải tiến hệ số ưu tiên rủi ro trong phân tích lỗi sản phẩm
Tác giả: Nguyễn Thanh Lâm, Lê Văn Tú, Huỳnh Quang Tuyến
Toàn văn - Tải về
03. Tên bài báo: Các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dệt may Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Hiệp
Toàn văn - Tải về
04. Tên bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Lâm
Toàn văn - Tải về
05. Tên bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại Thành phố Biên Hòa
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Quốc Huy
Toàn văn - Tải về
06. Tên bài báo: . Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong quản trị rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Biên Hòa
Tác giả: Đào Trọng Thịnh, Doãn Văn Toàn
Toàn văn - Tải về
07. Tên bài báo: Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến mô hình kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác chế biến và kinh doanh đá xây dựng ở địa bàn tỉnh Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thị Đức Loan
Toàn văn - Tải về
08. Tên bài báo: Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng mạng xã hội của sinh viên: Trường hợp khảo sát tại các trường đại học ở Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Tác giả: Đoàn Thị Kim Loan, Lưu Thị Trinh
Toàn văn - Tải về
09. Tên bài báo: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám chữa bệnh: Nghiên cứu trường hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phan Nguyên Kiều Đan Ly, Lưu Tiến Dũng
Toàn văn - Tải về
10. Tên bài báo: Các yếu tố tác động đến ý định nghỉ việc của lao động phổ thông trong các doanh nghiệp may: Trường hợp nghiên cứu các doanh nghiệp ở khu công nghiệp Bàu Xéo – Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thị Lộc
Toàn văn - Tải về
11. Tên bài báo: Mối quan hệ giữa lợi nhuận bất thường và thời gian công bố báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Huỳnh Anh Thư, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thanh Lâm
Toàn văn - Tải về
12. Tên bài báo: Sự cần thiết tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thị Đức Loan
Toàn văn - Tải về
13. Tên bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai
Tác giả: Khưu Huỳnh Khương Duy, Nguyễn Cao Quang Nhật
Toàn văn - Tải về
14. Tên bài báo: Các yếu tố tác động phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp ngành dệt may
Tác giả: Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Thị Kim Hiệp
Toàn văn - Tải về
15. Tên bài báo: Các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên thuộc khối ngành kinh tế và kỹ thuật tại Trường Đại Học Lạc Hồng
Tác giả: Lê Thị Trang Đài, Nguyễn Thị Phương Anh
Toàn văn - Tải về
16. Tên bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Tác giả: Đoàn Việt Hùng
Toàn văn - Tải về
17. Tên bài báo: Ảnh hưởng cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Bùi Văn Thụy, Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Toàn văn - Tải về
18. Tên bài báo: Đánh giá về tính độc lập trong tố tụng cạnh tranh theo quy định của pháp luật hiện hành
Tác giả: Huỳnh Thị Như Hiếu
Toàn văn - Tải về

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  52,088       1/274